Konut piyasasında yeni dönem başlıyor: Torba yasada neler var?

Konut piyasasında yeni dönem başlıyor: Torba yasada neler var?

Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Esnaf Odası (ATEM) Başkanı Hakan Akçam, Meclis'te görüşülmekte olan Torba Yasa ile birlikte konut piyasasında önemli değişikliklerin yaşanacağını belirtti. Yapılacak düzenlemeler, konut alım-satımını etkileyecek nitelikte.

Vergi sisteminde köklü değişiklikler

Yeni torba yasa teklifiyle birlikte vergi sistemine getirilecek olan değişiklikler dikkat çekiyor. Satın alınan konut ve arsaların 5 yıl içinde yeniden satılması durumunda uygulanmış olan gelir vergisi istisnası kaldırılacak. Böylelikle, herhangi bir yıl şartı olmaksızın tüm satım ve alım işlemleri üzerinden gelir vergisi alınacak.

En önemli değişikliklerden biri de rayiç bedel belirleme sistemine getirilecek olan yeni düzenleme. Emlakların rayiç bedellerini artık belediyeler değil, devlet belirleyecek. Bu yeni sistemle birlikte tapu harcı ve emlak vergisi ödemeleri daha yüksek olacak.

Yeni düzenlemeyle birlikte taşınmaz satışları, gerçek değerleri üzerinden vergilendirilmeyi hedefliyor. Kurulacak olan gayrimenkul değer bilgi merkezi, tapu işlemlerini bu merkezdeki bilgilere ve taşınmazla ilgili ekspertiz raporuna dayanarak gerçekleştirecek.

Torba yasada yer alması beklenen bir diğer düzenleme ise Türkiye'den ev satın almak veya satmak isteyen yabancı uyruklu kişilerin tapu işlemlerinde gayrimenkul ekspertiz raporu beyan etme zorunluluğu. Bu düzenleme, konut piyasasında daha şeffaf bir sürecin başlamasına katkı sağlayabilir.

Yapılacak düzenlemeler kapsamında, kira beyannamesinde de değişiklikler olacak. Bir takvim yılı içinde toplam kira bedeli olarak 33 bin lira gelir alanların vergiden muaf tutulmasının kalkması bekleniyor. Bu durum, düşük kira bedeli alan konut sahiplerinin emlak vergisi ödemesi gerektiği için kiralarını artırmasına neden olabilir.

Torba Yasa'yla birlikte konut piyasasında köklü değişiklikler yaşanacak. Vergi sisteminden, rayiç bedel belirleme sistemine kadar birçok alanda düzenlemeler getirilecek. Bu değişiklikler, konut alım-satım süreçlerini etkileyecek nitelikte olup, sektörde yeni dönem başlıyor.