Millî Eğitim Bakanlığı, sürücü kursları için önemli değişiklikler içeren yeni yönetmelikle güncellendi!

Millî Eğitim Bakanlığı, sürücü kursları için önemli değişiklikler içeren yeni yönetmelikle güncellendi!

Kurs açma şartlarından sınav süreçlerine kadar pek çok yenilik var. Detaylar haberimizde!

Millî Eğitim Bakanlığı, Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği'nde önemli değişiklikler yaptı. İşte yapılan başlıca değişiklikler:

  1. Yönetmeliğin Kapsamı Genişletildi: Yönetmelik, Karayolları Trafik Kanunu, Özel Öğretim Kurumları Kanunu ve Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Kararnamenin ilgili maddelerine dayanarak hazırlanmıştır.
  2. Terminoloji ve Tanımlar Güncellendi: Kursiyerlerin ve eğitim araçlarının tanımları detaylandırılmış ve güncellenmiştir. Örneğin, "öğretici gibi görevliler" ibaresi "öğreticileri" olarak değiştirilmiştir.
  3. Eğitim ve Sınav Araçlarına İlişkin Şartlar Belirlendi: Eğitim ve sınav araçlarının teknik özellikleri detaylandırılarak belirli sınırlar getirilmiştir. Örneğin, elektrikli araçların özellikleri ve kullanım şartları yeniden düzenlenmiştir.
  4. Sınav ve Değerlendirme Süreçleri Güncellendi: Sınav süreçleri, sınav araçlarının özellikleri ve değerlendirme kriterleri detaylandırılarak güncellenmiştir. Ayrıca, sınavlara girebilecek düzeye ulaşan kursiyerlerin bildirimi ve sınav süreçleri açıklığa kavuşturulmuştur.
  5. Kurs Açma ve İşleyiş Kuralları Belirlendi: Kurs açma süreçleri ve belge temini prosedürleri ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiş ve işleyiş kuralları belirlenmiştir. Özellikle, yeni kurs açılabilmesi için gereken şartlar ve valilik incelemeleri önem kazanmıştır.
  6. Kayıt ve Belgelerde Değişiklikler: Kursiyerlerin kayıt işlemleri, belge temini ve bilgilerin doğruluğu hususunda yeni düzenlemeler getirilmiştir. Biyometrik fotoğraf kullanımı ve belge eksiklikleri konusunda detaylı açıklamalar yapılmıştır.

Bu değişikliklerle birlikte, Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursları için standartlar belirlenmiş ve uygulamada şeffaflık sağlanarak daha etkin bir yönetim amaçlanmıştır. Bu yönetmelik değişiklikleri, eğitim süreçlerinin kalitesini artırmayı ve güvenliği sağlamayı hedeflemektedir.