Türkiye yüzyılı maarif modeli: Sosyal bilgiler öğretim programı incelemesi

Türkiye yüzyılı maarif modeli: Sosyal bilgiler öğretim programı incelemesi

Türkiye’nin eğitim sisteminde yeni bir dönem başlatan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, Sosyal Bilgiler Öğretim Programı’yla toplumsal konularda ihtiyaç duyulan becerilerin kazandırılmasını hedefliyor. Bu model, değişen dünya koşullarına uygun, disiplinler arası bir yaklaşımla hazırlandı.

Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı, bireylerin toplumsal hayatta etkin bir şekilde yer alabilmesi için gerekli becerileri kazandırmayı amaçlıyor. Program, sosyal bilimlerin bakış açısıyla ve disiplinler arası bir anlayışla hazırlanmış olup, bireyin kendisi, çevresi ve toplum ile ilişkisini geçmişten günümüze değişim ve süreklilik bağlamında ele alıyor.

Ünite ve Öğrenme Alanları

Yeni müfredatta "Ünite" yerine "Öğrenme Alanı" terimi kullanılıyor. Öğrencilerin kendilerini, toplumu, çevreyi ve geçmişi keşfederek anlamalarını sağlayacak altı öğrenme alanı bulunuyor:

  • Birlikte Yaşamak
  • Evimiz Dünya
  • Ortak Mirasımız
  • Yaşayan Demokrasimiz
  • Hayatımızdaki Ekonomi
  • Teknoloji ve Sosyal Bilimler

İçerik değişiklikleri

Önceki programdan farklı olarak, çeşitli yeni içerikler eklenmiş ve bazıları çıkarılmış. Öne çıkan değişiklikler arasında, toplumsal hayatı tanıma, temel harita kullanımı, oyun ve oyuncak tarihi, demokratik katılım, doğal kaynakların sınırlılığı ve dijital güvenlik konuları bulunuyor.

Ölçme ve değerlendirme yöntemlerinde önemli değişiklikler yapılmış. "Öğrenme Kanıtları" ifadesiyle, öğrencilerin akademik performansları süreç odaklı olarak değerlendiriliyor. Performans değerlendirmeleri bireysel veya grup çalışmaları ile yapılacak ve çeşitli araçlar kullanılacak.

Öğretim programında, öğrencilere doğa olaylarının afete dönüşme risklerini belirleme görevi verilerek, doğal afetlerin neden ve sonuçları ile bu süreçte insanların rolünü anlamaları sağlanıyor.

Farklılaştırma, üst düzey düşünme becerilerine sahip öğrencilere daha zengin ve derin öğrenme bakış açıları kazandırmayı hedefliyor. Bu tür etkinlikler, öğrencilerin konuyu kavramalarını kolaylaştıracak ve bilgilerin kalıcı olmasını sağlayacak.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için tüm okullarda ve sınıflarda akıllı tahta ve internet erişiminin sağlanması önemlidir.