2023-2024 eğitim öğretim yılı sonu yapılacak işlemler…

2023-2024 eğitim öğretim yılı sonu yapılacak işlemler…

2023-2024 eğitim öğretim yılı sonu yaklaşırken, öğretmenlerin yapması gereken iş ve işlemler hakkında önemli bilgiler açıklandı. Özellikle il dışı iller arası öğretmen atama duyurusu kılavuzu, öğretmenlerin dikkat etmesi gereken hususları detaylı bir şekilde içeriyor.

Ders notu girişleri ve değerlendirme

Öğretmenlerin sene sonu işlerinden biri, ders notu girişlerinin tamamlanmasıdır. İlkokullarda öğrencilerin başarısı, gelişim düzeyleri dikkate alınarak çeşitli araçlarla takip edilir ve karnede “çok iyi”, “iyi”, “yeterli” ve “geliştirilmeli” şeklinde gösterilir. Öğrencinin akademik ve sosyal gelişimi, öğrenci değerlendirme formları, kontrol listeleri ve dereceleme ölçekleri gibi araçlarla takip edilerek öğrenci gelişim dosyasında tutulur.

İlkokullarda sınıf tekrarı yaptırılması esastır. Ancak velinin yazılı talebi üzerine, ilkokul öğrenimi süresinde bir defaya mahsus olmak üzere sınıf tekrarı yaptırılabilir. Okula hiç devam etmeyen öğrenciler ve ders çizelgesindeki tüm derslerden puanı girilmeyen öğrenciler için sınıf tekrarı yapılır.

E-okul sistemi işlemleri

  • Davranış notlarının E-Okul Yönetim Bilgi Sistemine girilmesi.
  • Sınıf kitaplığı oluşturma ve öğrencinin okuduğu kitapların belirlenmesi.
  • Karne öğretmen görüşünün E-Okul sistemine yazılması.
  • Sosyal Etkinlik Modülünde öğrencilerin gerçekleştirdiği sosyal etkinliklerin kayıt altına alınması.
  • Sınıf ders defterlerindeki eksik konuların ve imzaların tamamlanması.
  • Öğrencilerin e-okuldaki dosya bilgileri ile fotoğraflarının güncellenmesi.

Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerini sürdüren öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesinde BEP’leri esas alınır. Öğrencilerin başarıları, kayıtlı oldukları okulda uygulanan mevzuatın yanı sıra, yetersizlik türü, gelişim özellikleri ve eğitim performansları dikkate alınarak değerlendirilir.

Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için merkezi sistem sınavlarında gerekli tedbirler alınır. Velinin yazılı talebi ve BEP geliştirme biriminin kararı doğrultusunda bazı derslerden muafiyet sağlanabilir. Bu öğrencilerin başarıları, BEP’lerine göre değerlendirilir ve gerekli düzenlemeler yapılır.

2023-2024 eğitim öğretim yılı sonu iş ve işlemleri

İşlem

Detaylar

Ders Notu Girişleri

Gelişim düzeylerine göre, öğrenci değerlendirme formu ve diğer araçlarla takip edilir.

Davranış Notları

E-Okul Yönetim Bilgi Sistemine girilmesi.

Sınıf Kitaplığı

Öğrencinin okuduğu kitapların belirlenmesi.

Karne Öğretmen Görüşü

E-Okul sistemine yazılması.

Sosyal Etkinlikler

Sosyal Etkinlik Modülüne kaydedilmesi.

Sınıf Ders Defterleri

Eksik konu ve imzaların tamamlanması.

E-Okul Dosya Bilgileri

Öğrenci dosya bilgilerinin güncellenmesi.

Özel Eğitim İhtiyacı Olan Öğrenciler

BEP’lerine göre başarı değerlendirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması.

Sınıf dolaplarının düzenlenmesi, panoların boşaltılması ve geri dönüşüm malzemelerinin toplanması da öğretmenlerin dikkat etmesi gereken diğer önemli işler arasındadır. Eğitim yılı boyunca kullanılan kitaplar ve defterler geri dönüşüme kazandırılmalıdır.

Bu detaylı iş ve işlemler listesi, öğretmenlerin sene sonunu sorunsuz bir şekilde tamamlamalarını sağlamak amacıyla titizlikle hazırlanmıştır.