MEB’den öğrenci ve velilere yeni bilgilendirmeler

MEB’den öğrenci ve velilere yeni bilgilendirmeler

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), okullara yönelik yeni bir e-Okul duyurusu yayınladı. Okul müdürlüklerine ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine gönderilen bu duyuru, e-Okul ile ilgili yapılması gereken önemli işlemleri içeriyor. İşte detaylar:

Öğretmenlerden yeni değerlendirme raporu talebi

Millî Eğitim Bakanlığı, e-Okul sisteminde yapılan güncellemelerle ilgili önemli bir duyuru yaptı. 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Sene Sonu İş ve İşlemleri kapsamında yapılan bu güncellemeler, öğretmenler ve okul idarecileri için kritik bilgiler içeriyor. Bakanlık, öğretmenlerden yeni değerlendirme raporları talep etti ve bu raporların e-Okul sistemine eksiksiz olarak girilmesi gerektiğini belirtti.

2023-2024 eğitim yılından itibaren, ortaokul kademesinde Şube Öğretmenler Kurulu Kararlarına yeni bir neden eklendi. Türkçe dersi yıl sonu ortalaması 70’in altında olan öğrenciler için “Ş.Ö.K.K-5” nedeni kullanılacak.

İlköğretim kurumları arasında nakil ve geçiş yapan öğrencilerin, yeni okullarındaki haftalık ders çizelgelerine göre ortak ve seçmeli derslerinin tanımlanarak, ikinci döneme ait not girişlerinin eksiksiz yapılması sağlanacak.

İlkokul ve ortaokul kademelerinde sürekli devamsız durumda olan öğrenciler için herhangi bir puan girişi yapılmayacak. Bu öğrenciler, “Sürekli Devamsız-Veli İsteği Sınıf Tekrarı” ekranı üzerinden sınıf tekrarına bırakılacak.

İlkokullarda, velisinin yazılı talebi doğrultusunda sınıf tekrarına kalacak öğrenciler için, “Sürekli Devamsız-Veli İsteği Sınıf Tekrarı” ekranı kullanılacak ve gerekli işlemler okul idarelerince yapılacak.

Görme engelliler, işitme engelliler, hafif zihinsel engelliler, otistik hafif ve bedensel engelliler sınıf/şubelerinde kayıtlı öğrencilerin devamsızlık süresi ile ilgili güncellemeler yapılmıştır.

Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre, orta ve ağır zihinsel engelli ve otistik öğrenciler için devamsızlık süresi 20 günü geçmemek kaydıyla toplam 70 iş günü devamsızlık hakkı tanınmıştır. Bu sürenin aşılması durumunda öğrenciler sistem tarafından otomatik olarak sınıf tekrarına bırakılacaktır.

Önemli Noktalar

Detaylar

Şube Öğretmenler Kurulu Kararları

Türkçe dersi ortalaması 70’in altındaki öğrenciler için yeni neden

Nakil ve Geçiş Yapan Öğrenciler

Ders çizelgeleri ve not girişlerinin tamamlanması

Sürekli Devamsız Öğrenciler

Puan girişi yapılmayacak, sınıf tekrarı ekranı kullanılacak

Veli İsteği ile Sınıf Tekrarı

Yazılı talep doğrultusunda sınıf tekrarı işlemleri

Engelli Öğrenciler

Devamsızlık süreleri güncellemeleri

Orta ve Ağır Zihinsel Engelli Öğrenciler

Devamsızlık süresi ve sınıf tekrarı otomatik işlemleri

Millî Eğitim Bakanlığı’nın e-Okul sistemine yönelik bu duyurusu, okullarda yapılması gereken kritik işlemleri ve güncellemeleri kapsamaktadır. Öğretmenlerin ve okul idarecilerinin, bu duyuruyu dikkate alarak gerekli adımları atması önemlidir. Öğrencilerin eğitim süreçlerinin sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için bu bilgilendirmelere uyulması gerekmektedir.