Ticaret Bakanlığı enflasyon düzeltmesi yönergelerini açıkladı. Yeni düzenlemeler nasıl etkileyecek?

Ticaret Bakanlığı enflasyon düzeltmesi yönergelerini açıkladı. Yeni düzenlemeler nasıl etkileyecek?

Ticaret Bakanlığı, Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak enflasyon düzeltmesi uygulamalarında birliği sağlamak amacıyla önemli bir düzenleme yayımladı.

Yeni tebliğ, 2023 ve sonrası hesap dönemlerinde şirketlerin finansal tablolarını nasıl hazırlamaları gerektiğini belirliyor. Bu kapsamda enflasyon düzeltmesi uygulayan şirketler için Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından belirlenen muhasebe standartlarına uyum zorunluluğu getiriliyor.

Yeni düzenlemeler, genel kurul ve yönetim organlarının enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan finansal tabloları esas alarak karar almalarını gerektiriyor. Özellikle sermaye artırımı, sermaye azaltımı, kar dağıtımı gibi kararlar, bu tablolar doğrultusunda şekillendirilecek. Ayrıca, vergisel açıdan da önem taşıyan bu kararlar, ilgili mevzuat hükümlerine göre ele alınacak.

Finansal tabloların içeriği ve kullanımı

Yayımlanan tebliğe göre, şirketlerin sermaye değerlemeleri ve iç kaynaklarının dağıtımı, enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan olumlu ve olumsuz farklar göz önünde bulundurularak yapılacak. Bu doğrultuda, ticaret siciline tescil edilmiş sermaye tutarı da belirleyici olacak.

Enflasyon düzeltmesi uygulamasında Vergi Usul Kanunu'nun geçici maddeleri de dikkate alınacak. Bu kapsamda, enflasyon düzeltmesi uygulanmış ve uygulanmamış finansal tabloların birlikte değerlendirilmesi öngörülüyor.

Ticaret Bakanlığı'nın yeni tebliği, şirketlerin enflasyon düzeltmesi uygulamalarında tutarlılığı sağlamak ve tereddütleri ortadan kaldırmak için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Şirketlerin muhasebe standartlarına uyum sağlaması ve finansal kararlarını bu çerçevede almaları bekleniyor. Bu düzenleme, şirketlerin finansal şeffaflığını artırmayı hedeflerken, vergisel açıdan da uyumlu bir yaklaşım sunuyor.