Üç aşamalı denetim sistemi: Komisyonun beklentileri neler?

Üç aşamalı denetim sistemi: Komisyonun beklentileri neler?

1 Temmuz'da başlayacak sözlü sınav öncesi mülakat başlıkları belirlendi. Peki, mülakata çağrılacak adaylardan komisyonun beklentileri neler? İşte detaylar...

Mülakat sistemi, eğitim camiasında tartışmalara yol açmış olsa da bu yıl üç aşamalı bir denetim mekanizması ile uygulanacak. Adaylar, öğretmenlik alanlarına dair bir dersin işlenişini örneklerle açıklayarak başlayacaklar. Ardından genel kültür ve eğitim bilimleri sorularına yanıt verecekler. Sözlü sınav soruları, sınav günü elektronik kura ile belirlenecek.

Komisyonun soru-cevap kâğıdı

Komisyon, adaylara yönelteceği soruların yer aldığı bir soru cevap kağıdını elinde bulunduracak. Bu kâğıtta üç soru yer alacak ve adayın konuya ne kadar hâkim olduğunu ölçmek amaçlanacak.

Mülakat sırasında komisyonun adaydan beklediği bazı önemli noktalar var:

  • Aday, ders işlenişini 45 dakika içinde aktaracak.
  • Öğrencilerle yapılacak çalışmanın örneğini sunacak.
  • Ders işlenişi sırasında hangi yöntem ve teknikleri kullandığını gösterecek.

Komisyon, adayın sınıf ortamında nasıl ders işlediğine, hangi detaylara değindiğine dikkat edecek. Ayrıca, şu kriterler de değerlendirilecek:

  • Adayın konu, kazanım ve hedeflere hakimiyeti.
  • Adayın iletişim becerileri ve özgüveni.
  • Eğitim bilimleri ve genel kültür konusundaki bilgi seviyesi.

Teknoloji ve bilimsellik

Adayların günümüz teknolojik gelişmelerine ne kadar açık oldukları ve bilimselliğe yaklaşımları da değerlendirme kriterleri arasında yer alacak. Ayrıca, topluluk önünde eğitimcilik niteliklerine hâkim olup olmadıkları da göz önünde bulundurulacak.

Kriter

Detaylar

Ders Anlatımı

45 dakika içinde ders işlenişinin aktarılması

İletişim Becerileri

Sınıf ortamında etkili iletişim ve özgüven

Eğitim Bilimleri

Konu, kazanım ve hedeflere hakimiyet, eğitim bilimleri sorularına yanıt

Genel Kültür

Genel kültür sorularına yanıt verme ve muhakeme gücü

Teknolojik Yeterlilik

Teknolojik gelişmelere açık olma ve bilimselliğe yaklaşım

Eğitimcilik Niteliği

Topluluk önünde eğitimcilik niteliklerine hakimiyet

Mülakata girecek adayların, belirtilen kriterlere dikkat etmeleri ve komisyonun beklentilerini karşılamaları önemli. Bu süreçte özgüven, iletişim becerileri ve konuya hakimiyet öne çıkacak. Tüm adaylara başarılar dileriz!