Eğitimde kalite sorunu: Okul müdürlerinin rolü!

Eğitimde kalite sorunu: Okul müdürlerinin rolü!

Okul müdürleri, eğitim kurumlarının temel direğidir. Ancak bazı müdürler, eğitim kalitesini olumsuz etkileyebilir. Peki, nasıl?

Okul müdürleri, okullardaki tüm eğitim faaliyetlerini planlar, örgütler ve koordine eder. Milli Eğitim Bakanlığı, okul yöneticilerini eğitim-öğretim sınıfı personeli olarak görmektedir. Yönetici atama yönetmeliğinde, okul yöneticilerinin eğitim-öğretim faaliyetlerinden ayrı düşünülemeyeceği vurgulanmaktadır.

Müdürlerin eğitimdeki kritik rolü

Bazı okul müdürleri, görevlerinin yalnızca okulu boyamak, inşaat faaliyetlerini yürütmek ve bakım onarım işleriyle sınırlı olduğunu düşünmektedir. Velilerle ve öğretmenlerle, sınıfları boyamak veya camlara kilit takmak gibi müteahhit tarzında konuşan müdürler bulunmaktadır.

Eğitimciler ve yöneticiler, teknolojik dönüşüm ve dijital çağın gerekliliklerine ayak uydurmak için çaba sarf etmelidir. Ancak, bazı müdürler eğitim-öğretimle ilgilenmek yerine, müteahhitlik işlerine odaklanmaktadır.

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından okullara tahsis edilen ödenekler, okul yöneticileri tarafından yeterli görülmeyebilir. Bu yüzden yaz tatilinde okul duvarlarının rengini değiştirerek eğitimin kalitesini artırmayı hedeflemektedirler.

Zamanını bu tür faaliyetlerle geçiren yöneticiler tespit edilip uyarılmalı veya yerlerine, eğitim-öğretim faaliyetlerine kendini verecek olan yöneticiler atanmalıdır. Eğitimde kalitenin artırılması için müdürlerin asli görevlerine odaklanmaları gerekmektedir.