Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda neler değişti? Yeni ÖMK 'da öğretmenlerin ek işte çalışması kararı!

Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda neler değişti? Yeni ÖMK 'da öğretmenlerin ek işte çalışması kararı!

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan yeni Öğretmenlik Meslek Kanunu (ÖMK) taslağında, öğretmenlerin ek iş yapıp yapamayacaklarına dair düzenlemeler dikkat çekiyor. İşte yeni kanunun detayları ve öğretmenlerin ek iş yapma durumu...

Öğretmenlerin ek iş yasağı devam ediyor mu?

Yeni ÖMK'da, öğretmenlerin ek iş yapma yasağına dair hükümler korunmuş durumda. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından Meclis'e sunulan kanun taslağında, öğretmenlerin başka işlerde çalışmasını, ticaret yapmasını ve ofis açmasını yasaklayan maddeler yer alıyor. Madde 30'da belirtilen düzenlemeler şu şekildedir:

  • Sözleşmeli personel kazanç getirici başka bir iş yapamaz.
  • Resmi veya özel herhangi bir müessesede maaşlı, ücretli veya sözleşmeli olarak görev alamaz.
  • Devlet memurları için yasaklanmış fiil ve eylemlerde bulunamaz.
  • Siyasi partilere üye olamaz.

Madde 30'da, öğretmenlerin ve eğitim personelinin başka işlerde çalışmasını yasaklayan hükümler detaylandırılmıştır. Bu madde, öğretmenlerin mevcut yasalar çerçevesinde yalnızca kendi görevlerine odaklanmasını öngörmektedir. Ek iş yasağına dair önemli noktalar şu şekildedir:

Hüküm

Detaylar

Kazanç Getirici İş Yapamama

Sözleşmeli personelin kazanç getirici başka bir iş yapması yasaktır.

Resmi veya Özel Müesseselerde Görev Alma

Resmi veya özel herhangi bir müessesede maaşlı, ücretli veya sözleşmeli olarak görev alamaz.

Siyasi Faaliyetlere Katılmama

Devlet memurları için yasaklanmış fiil ve eylemlerde bulunamaz ve siyasi partilere üye olamaz.

Yeni ÖMK'da dikkat çeken bir diğer düzenleme ise sözleşmeli personelin yönetici olarak görevlendirilmesiyle ilgilidir. Madde 30'a göre:

  • Sözleşmeli personel, istihdam edildiği hizmet biriminde yönetici olarak görevlendirilebilir.
  • Bu görevleri yürüttükleri sürece kendilerine ilave bir ücret ödenmez.

Öğretmenlerin ek iş yasağı ve yeni ÖMK 'da değişiklikler

Yeni Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda (ÖMK) öğretmenlerin ek iş yapma yasağı devam etmektedir. Öğretmenler, ticaret yapamaz, ofis açamaz ve resmi ya da özel herhangi bir müessesede maaşlı, ücretli veya sözleşmeli olarak görev alamazlar. Ayrıca, devlet memurları için yasaklanmış fiil ve eylemlerde bulunamaz ve siyasi partilere üye olamazlar. Yönetici olarak görevlendirilen sözleşmeli personel ise bu görevlerinden dolayı ek bir ücret alamaz. Yeni ÖMK, öğretmenlerin mevcut düzenlemeler çerçevesinde görevlerine devam etmelerini öngörmektedir.