Sorumluluk sınavlarında adalet arayışı: Öğretmenlerin talebi!

Sorumluluk sınavlarında adalet arayışı: Öğretmenlerin talebi!

Sorumluluk sınavlarında görev alan öğretmenler, uygulama sınavı bulunan dersler için her oturum için 5 saat ek ders ücreti talep ediyor.

Millî Eğitim Bakanlığı'na yapılan resmi talepte, özellikle Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı ile yabancı dil derslerinde yapılan sınavlarda görev alan öğretmenlerin adaletli bir şekilde değerlendirilmesi isteniyor.

Mevzuat ve uygulama farklılığı

Millî Eğitim Bakanlığı'nın ölçme ve değerlendirme yönetmeliğine göre, sorumluluk sınavlarında görev alan öğretmenlere her bir sınav komisyon üyeliği ve her bir sınav gözcülüğü için 5 saat ek ders ücreti ödenmesi gerektiği belirtiliyor. Ancak okul idarelerinin uygulamasında bu husus farklılık gösteriyor ve her bir oturum için ayrı ayrı değerlendirme yapılmıyor.

Öğretmenlerin talebi, sorumluluk sınavlarında görev alan öğretmenlere her oturum için ayrı ayrı 5 saat ek ders ödemesinin yapılması yönünde. Bu talep, öğretmenlerin adil bir şekilde değerlendirilmesi ve mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla yapılmıştır.

Öğretmenlerin talebi doğrultusunda, Millî Eğitim Bakanlığı'nın, sorumluluk sınavları için ödeme usulünü içeren bir bilgilendirme yazısı göndermesi beklenmektedir. Ayrıca her bir oturum için ayrı ayrı olacak şekilde 5 saat ek ders ücreti ödenmesi, öğretmenlerin adaletli bir şekilde değerlendirilmesi ve motivasyonlarının artırılması açısından önem arz etmektedir. Bu şekilde, öğretmenlerin sınavlara daha istekli ve etkin bir şekilde katılımı sağlanabilir.