Temmuz zamları sonrası maaş farkı: Şube müdürleri ve öğretmenler!

Temmuz zamları sonrası maaş farkı: Şube müdürleri ve öğretmenler!

Temmuz ayında memur maaşlarına yapılan %19.31'lik zamla birlikte, yeni maaşlar hesaplanmaya başlandı. Ancak, aynı kademedeki şube müdürleri ve öğretmenler arasında maaş farkı dikkat çekici düzeyde. İşte detaylar...

Temmuz ayında yapılan zamma rağmen, şube müdürlerinin maaşları öğretmen maaşlarının gerisinde kaldı. 3. derece 1. kademede bulunan bir şube müdürünün maaşı 51.642 lira olarak hesaplanırken, aynı kademedeki uzman bir öğretmenin maaşı ise 47.922 lira olarak belirlendi. Ancak, öğretmenler ek ders ücretleriyle birlikte şube müdürlerinin maaşlarını geçebilmektedir.

Öğretmenlerin maaşlarına eklenen ek ders ücretleri, maaşlarını önemli ölçüde artırmaktadır. Örneğin, başöğretmen olarak görev yapan bir öğretmenin Temmuz ayındaki maaşı 52.201 lira civarındayken, ek ders ücretleriyle birlikte bu rakam 60 bin liranın üzerine çıkabilmektedir. Bu durum, öğretmenlerin maaşlarının şube müdürlerinin maaşlarını aşmasına neden olmaktadır.

Şube müdürlerinin talepleri

Şube müdürleri, öğretmenlere sağlanan uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik kariyer basamaklarından yararlanmak istemektedir. Ancak, bu talepler Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda karşılık bulmamıştır. Sendikalar, şube müdürlerinin de bu haklardan yararlanabilmesi için çeşitli girişimlerde bulunsa da, şu ana kadar bir sonuç elde edilememiştir.

Şube müdürleri ve öğretmenler arasındaki maaş farkının temel nedenlerinden biri, öğretmenlerin ek ders ücretleri ve kariyer basamaklarından sağladıkları ek gelirlerdir. Bu ek gelirler, öğretmenlerin toplam maaşlarını artırırken, şube müdürleri bu tür ek gelirlerden mahrum kalmaktadır.

Şube müdürlerinin maaşlarının iyileştirilmesi ve öğretmenler gibi kariyer basamaklarından yararlanabilmesi için çeşitli düzenlemeler yapılması gerekmektedir. Bu düzenlemeler hem şube müdürlerinin motivasyonunu artıracak hem de eğitim sisteminde adaletin sağlanmasına katkı sağlayacaktır.

Temmuz ayında yapılan zamlarla birlikte, memur maaşlarındaki artış öğretmenlerin ve şube müdürlerinin maaşlarını önemli ölçüde etkilemiştir. Ancak, ek ders ücretleri ve kariyer basamakları gibi faktörler nedeniyle öğretmenlerin maaşları şube müdürlerinin maaşlarını geçmiştir. Bu durum, şube müdürlerinin taleplerini ve maaş iyileştirmeleri konusundaki beklentilerini artırmıştır. Gelecekte yapılacak düzenlemelerle, maaş adaletinin sağlanması ve tüm eğitim çalışanlarının memnuniyetinin artırılması hedeflenmektedir.