Uzman öğretmenlik için kritik değişiklikler kapıda: Eğitim camiasında merak uyandırıyor!

Uzman öğretmenlik için kritik değişiklikler kapıda: Eğitim camiasında merak uyandırıyor!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in geçen ay duyurduğu yeni Öğretmenlik Meslek Kanunu (ÖMK) tasarısının hala Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulmaması, eğitim camiasında büyük bir merak uyandırıyor.

Tekin'in açıklamalarının ardından bir ay geçmesine rağmen tasarının gecikmesi, uzman öğretmenlik düzenlemesiyle ilgili çeşitli spekülasyonları beraberinde getiriyor.

Uzman öğretmenlik için süre şartı belirsizliği

Mevcut kanunda 10 yıl olan uzman öğretmenlik süresinin, yeni kanunla birlikte 8 yıla düşürülmesi planlanıyor. Ancak bu konuda henüz net bir karar alınamaması, öğretmenlerin mesleki geleceği açısından belirsizlik yaratıyor. Bakan Tekin'in, sendika ve öğretmenlerin tepkilerini azaltmak amacıyla bu süreyi yeniden düzenleyebileceği ifade ediliyor.

Son yayımlanan taslakta uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sürelerinin aynı kaldığı görülüyor. Ancak kanunun TBMM'ye ne zaman sunulacağı konusunda yaşanan ertelemeler, bu sürelerin yeniden düzenlenebileceği ihtimalini gündeme getiriyor. Öğretmenler, belirsizlik ortamında yeni kanunun bir an önce çıkmasını bekliyor.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yaklaşan TBMM sunumu ile birlikte, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun son şekli ve içeriği netleşecek. Bu süreçte, eğitim politikaları ve öğretmenlerin mesleki statüleri üzerinde etkili olacak düzenlemelerin nasıl şekilleneceği merakla bekleniyor.

Mevcut ve yeni kanunla ortadan kalkacak olan Türkiye'deki öğretmenlik meslek kanunu, 2012 yılında kabul edilen 6528 sayılı "Öğretmenlik Meslek Kanunu"dur. 2022 yılında ise yeni ÖMK yayımlandı. Bu kanun, Türkiye'de görev yapan öğretmenlerin hak ve sorumluluklarını düzenlemektedir.

Öğretmenlik meslek Kanunu’nun temel maddeleri

  • Öğretmenlik Mesleğinin Tanımı ve Kapsamı: Öğretmenliği tanımlar ve hangi görevlerin meslek kapsamında olduğunu belirler.
  • Görev ve Yetkiler: Öğretmenlerin görevleri, yetkileri ve sorumlulukları detaylı şekilde açıklanır.
  • Mesleğe Giriş Koşulları: Öğretmen olabilmek için gereken eğitim, sınav ve diğer koşullar düzenlenir.
  • Mesleki Gelişim ve Eğitim: Öğretmenlerin mesleki gelişimi ve eğitimi ile ilgili düzenlemeleri içerir.
  • Haklar ve Özlük Hakları: Maaşlar, sosyal haklar, izinler gibi özlük hakları belirlenir.
  • Disiplin Hükümleri: Disiplin cezaları ve uygulanma şartları içerir.
  • Sendikal Haklar: Sendikal örgütlenme hakları ve sendika faaliyetleri düzenlenir.
  • Emeklilik Şartları: Emeklilik için gereken şartlar ve haklar düzenlenir.
  • Yeterlilik ve Performans Değerlendirmesi: Mesleki yeterliliklerin ve performansların değerlendirilmesi ile ilgili düzenlemeler içerir.
  • Mesleki Etik Kuralları: Mesleğe ait ahlaki ve etik kuralları belirler.

Öğretmenler, bu belirsizlik ortamında yeni düzenlemelerin mesleki hayatlarını nasıl etkileyeceğini merakla bekliyor. Yaklaşan TBMM sunumu, eğitim camiasında heyecanla takip ediliyor.